Transport

U vlasništvu firme je vozni park koji se sastoji od: 5 teretnih vozila i radne mehanizacije koja se sastoji od 2 bagera i 2 viljuškara.